• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
  62-510 Konin
 • (63) 243 77 05
Kursy kwalifikacyjne - nowoczesne kształcenie
Data publikacji: 24 listopad 2015
Począwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczy kształcenia dorosłych - od 2012 r. likwidowane były zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych i technika dla dorosłych oraz wiele zawodów w szkołach policealnych. Od 2013 roku likwidowane były również technika uzupełniające dla dorosłych. Kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych zostało zastąpione kształceniem kursowym, bardziej odpowiednim dla edukacji ustawicznej. Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, został podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadgimnazjalną. W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Przykłady zawodów, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym to:
 • technik administracji,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • florysta,
 • fotograf,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • ogrodnik,
 • lakiernik,
 • krawiec,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Kursy kwalifikacyjne to świetna alternatywa dla osób, które zakończyły edukację:
 • na gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej, ponieważ równolegle do kursów kwalifikacyjnych mogą zdobywać wykształcenie średnie w naszym liceum ogólnokształcącym. Liceum Ogólnokształcące jest darmowe.
 • na szkole średniej, ponieważ daje możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowego zawodu oraz po zdaniu egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskania tytułu technika w określonym zawodzie.
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30