A.22 Prowadzenie działalności handlowej
Liczba godzin: 208
Umiejętności zawodowe nabyte podczas kursu:
  • organizowanie działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej;
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.
Świadectwo ukończenia kursu
Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia zawodowego kursu kwalifikacyjnego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Świadectwo uprawnia słuchacza do składania egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania kwalifikacji zawodowych dla danej kwalifikacji.
Możliwości zatrudnienia po ukończonym kursie
  • w przedsiębiorstwach handlowych,
  • magazynach.
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30