A.20 Rejestracja i obróbka obrazu - fotograf amator
Liczba godzin: 488
Umiejętności zawodowe nabyte podczas kursu
1. Umiejętności związane z organizacją prac fotograficznych:
 • przestrzeganie zasad kompozycji i estetyki obrazu,
 • właściwy dobór sprzętu i materiałów do realizacji prac fotograficznych,
 • przestrzeganie zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego,
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
2. Umiejętności z zakresu rejestracji obrazu:
 • przestrzeganie zasad rejestracji obrazu,
 • rejestrowanie obrazów z wykorzystaniem róznych technik fotograficznych,
 • wykonywanie zdjęć plenerowych,
 • wykonywanie zdjęć studyjnych,
 • wykonywanie zdjęć technicznych, 
 • posługiwanie się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.
3. Umiejętności kopiowania i obróbki obrazu:
 • wykonywanie kopii obrazów na materiałach fotograficznych,
 • skanowanie oryginałów,
 • dokonywanie cyfrowej obróbki obrazu,
 • drukowanie obrazów z plików graficznych,
 • archiwizowanie obrazów.
Świadectwo ukończenia kursu
Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia zawodowego kursu kwalifikacyjnego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Świadectwo uprawnia słuchacza do składania egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania kwalifikacji zawodowych dla danej kwalifikacji.
Możliwości zatrudnienia po ukończonym kursie
 • zakłady fotograficzne,
 • agencje,
 • wytwórnie i studia filmowe
 • redakcje i wydawnictwa
 • firmy reklamowe
 • zakłady prowadzące dokumentacją fotograficzną,
 • prowadzenie własnej działalności usługowej.
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30