A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
Liczba godzin: 91
Umiejętności zawodowe nabyte podczas kursu

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Kursant:

 • rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
 • dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych
 • wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;
 • opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
 • określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;
 • określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;
 • dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych

Kursant:

 • posługuje się rysunkami żurnalowymi i modelowymi;
 • posługuje się projektem plastycznym wyrobów odzieżowych;
 • przestrzega zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 • przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
 • wykonuje stopniowanie szablonów wyrobów odzieżowych;
 • dobiera układy szablonów do wyrobów odzieżowych;
 • planuje czynności związane z wykonaniem wyrobów odzieżowych;
 • dobiera sposoby łączenia elementów wyrobów odzieżowych;
 • dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 • dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju operacji technologicznych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • oblicza koszty wytwarzania wyrobów odzieżowych i wynagrodzenie za wykonaną pracę;
 • sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
Świadectwo ukończenia kursu
Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia zawodowego kursu kwalifikacyjnego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Świadectwo uprawnia słuchacza do składania egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania kwalifikacji zawodowych dla danej kwalifikacji.
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30