Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Data rozpoczęcia: listopad 2014
Lokalizacja: Konin
Cena: 2 100,00 PLN/os
Przedmiot Liczba godzin
Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 30
Wybrane zagadnienia z psychologii rozowjowej, wychowawczej i klinicznej 40
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 30
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego 15
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego 30
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 50
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki 30
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 20
Organizacja procesu terapetycznego 25
Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla kwalifikowanych nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci w klasach I-III. Absolwenci otrzymują prawo do prowadzenia zespołów korekcyjno -kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.
Brak lokalizacji
Pozostało miejsc: 9
Ilość godzin: 270
Status kursu: Planowany
Wymaganych uczestników: 12
Kursy w tej kategorii
  • Data rozpoczęcia: listopad 2014r.
  • Lokalizacja: Konin
  • Cena: 2 200,00 PLN/os
  • Data rozpoczęcia: marzec 2012r.
  • Lokalizacja: Konin
  • Cena: 2 500,00 PLN/os
  • Data rozpoczęcia: październik 2014r.
  • Lokalizacja: Konin
  • Cena: 180,00 PLN/os