A.12 Wykonywanie usług krawieckich (krawcowa)
Liczba godzin: 520
Umiejętności zawodowe nabyte podczas kursu

1. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Kursant:

1) wykonuje pomiary krawieckie;

2) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

3) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;

4) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;

5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;

6) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;

7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;

8) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;

9) obsługuje maszyny szwalnicze;

10) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;

11) łączy elementy wyrobów odzieżowych;

12) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Kursant:

1) dokonuje oceny wyrobów odzieżowych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy;

2) rozpoznaje wady w wyrobach odzieżowych;

3) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;

4) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach odzieżowych;

5) wykonuje pomiary krawieckie związane z przeróbką wyrobów odzieżowych;

6) przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;

7) dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;

8) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;

9) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;

10) dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;

11) ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;

12) dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych usług.

Świadectwo ukończenia kursu
Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia zawodowego kursu kwalifikacyjnego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Świadectwo uprawnia słuchacza do składania egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania kwalifikacji zawodowych dla danej kwalifikacji.
Możliwości zatrudnienia po ukończonym kursie
  • zakłady krawieckie,
  • szwalnie,
  • własna działalność gospodarcza
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30