• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
Liczba godzin: 8
1.       Cel ogólny szkolenia

Celem szkolenia jest  aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP

2.       Cele szczegółowe szkolenia

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

3.    Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach biurowo-administracyjnych. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia

4.    Zasady rekrutacji

Wg zgłoszeń pracodawcy

5.    Sposób organizacji szkolenia i czas trwania

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie środków dydaktycznych udostępnionych przez wykładowcę, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

6.    Sposób sprawdzania efektów nauczania

Kurs kończy się egzaminem testowym

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30