• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
Szkolenie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Liczba godzin: 16
1.         Cel ogólny szkolenia

Celem szkolenia jest  aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP

2.         Cele szczegółowe szkolenia

a)  ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b)  kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c)  ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywną pracą,

3.         Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących spółkami i zakładami, oraz ich zastępcy,

4.         Zasady rekrutacji

Wg zgłoszeń pracodawcy

5.         Sposób organizacji szkolenia i czas trwania

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego — na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych udostępnionych przez wykładowcę, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

6.         Sposób sprawdzania efektów nauczania

Kurs kończy się egzaminem testowym

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30