• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
Szkolenie pracowników służb BHP - kolejne szkolenie
Liczba godzin: 32
1.         Cel ogólny szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu BHP.

 

2.         Cele szczegółowe szkolenia

a) identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

c) organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

e) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

f) metody i organizacja szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3.         Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

4.         Zasady rekrutacji

Wg zgłoszeń pracodawców

 

5.         Sposób organizacji szkolenia i czas trwania

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium — z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

 

6.         Sposób sprawdzania efektów nauczania

Kurs kończy się egzaminem testowym

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30