• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
Szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Liczba godzin: 8
1.       Cel ogólny szkolenia

Celem szkolenia jest  aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP

2.       Cele szczegółowe szkolenia

a)  ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b)  kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c)  ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywną pracą,

 

3.    Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia

 

4.    Zasady rekrutacji

Wg zgłoszeń pracodawcy

 

5.    Sposób organizacji szkolenia i czas trwania

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu, na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych udostępnionych przez wykładowcę, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

 

6.    Sposób sprawdzania efektów nauczania

Kurs kończy się egzaminem testowym

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30