ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 
Liczba godzin: 205 godzin 
Liczba semestrów: 2 semestry 

 
Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się m.in. z nowoczesnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, projektowaniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz relacją zarządzania zasobami ludzkimi a efektywnością organizacji i prawnymi aspektami zatrudnienia, w tym podstawami prawa pracy i ubezpieczenia społecznego.

Adresat: 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz absolwenci jednolitych studiów magisterskich. 
 
Absolwent: 
Posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kierowania zespołami pracowników w dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce.   
KONTAKT
tel 63 2437705
e-mail: kursy@cswiedza.pl

LOKALIZACJA STUDIÓW
  • Konin
  • Ciechanów
  • Namysłów
  • Sieradz
  • Inowrocław
  • Koszalin
  • Szczecinek
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30