JĘZYK NIEMIECKI DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH


CEL KURSU

Opanowanie w stopniu komunikatywnym języka niemieckiego w mówieniu, rozumieniu, czytaniu i pisaniu.
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą umieć porozumieć się w typowych sytuacjach komunikatywnych życia codziennego, przedstawić się i swoją rodzinę, opisać miasto, podopiecznego, przyjaciela, przebieg dnia, dom.
Uczestnicy będą potrafili:
- porozumieć sie w sklepie, restauracji, u lekarza, na poczcie, na stacji benzynowej, w aptece, w kinie, u fryzjera, na dworcu kolejowym, w czasie rozmowy dotyczącej pracy.
- wypełnić dokumenty urzędowe, napisać krótki list i dokumenty aplikacyjne, zredagować ogłoszenie i zrozumieć jego treść, 

UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczony dla osób chcących pracować jako opiekun osób starszych w Niemczech

SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU I CZAS TRWANIA

Kurs jest organizowany w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut co najmniej dwa razy w tygodniu. Cały kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych.
W czasie trwania kursu stosowane są różne metody nauczania co umożliwia szybszą i przyjemniejszą naukę. 
Program kursu obejmuje:

Lp. Przedmiot Liczba godzin teoretycznych Liczba godzin praktycznych
1. Sprawność mówienia 10 10
2. Sprawność rozumienia mowy 10 10
3. Sprawność czytania 10 10
4. sprawność pisania 10 10
5. Funkcje komunikacyjne 10 10
6. Materiał strukturalno-gramatyczny 10 10
Ogółem: 60 60

SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW NAUCZANIA

Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego nabyte umiejętności w trakcie trwania kursu.

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30