• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
Kurs EXCEL
Liczba godzin: 20
CEL KURSU

Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych. Zjazdy są dostosowane do możliwości czasowych słuchaczy

PROGRAM KURSU

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1 Zapoznanie z przeznaczeniem arkuszy kalkulacyjnych 1 -
2 Środowisko arkusza kalkulacyjnego 1 -
3 Zasady konstruowania wzorów - 2
4 Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego - 1
5 Zasady sporządzania wzorów i wykorzystania w nich funkcji 1 6
6 Funkcje edycyjne w arkuszu kalkulacyjnym - 2
7 Ilustracja graficzna danych - 1
8 Drukowanie arkusza kalkulacyjnego - 1
9 Tabele przestawne jako sposób prezentacji danych - 2
10 Formularze, konspekty i sumy pośrednie w arkuszu - 2
OGÓŁEM 3 17Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30